Eklandskapet

Det finns mycket att se i Linköping med faktum är att det dessutom finns väldig natur att insupa runt om denna historiska studentstad. Något av dessa ställen som verkligen är värd ditt besök, oavsett om du är där med barn, ensam eller kanske med en käresta, är det underbara Eklandskapet.

 

wood-tree-bark-english-oak-largeSöder om Linköping finns det nämligen ett stort antal ekar, så många att det helt enkelt har kommit att kallas för just Eklandskapet. Här blomstrar biologisk mångfald, särskilt när det kommer till arter som lever i de gamla ekarna. I den bördiga dalgången älskar eken att växa, liksom andra ädellövträd, och det gör området väldigt grönskande. I dalgången finns även en hel del vackra gods som Brokind, Sturefors och Bjärka-Säby. Den nordligaste delen av Eklandsskapet heter Tinnerö, denna går ända fram till stadens utkanter och är perfekt att börja med om det nu är så att man besöker Linköping.

 

Att göra i ekarnas värld

 

Är det vackert vårväder ute är ett gott tips att plocka med en filt och en picnic-korg med proviant, för att så njuta av naturens skönhet. Är det så att man hör till den mer naturvetenskapligt intresserade grenen är ett råd att dessutom läsa på lite om den mångfald av arter, främst insekter, som överlevt tack vare det stora beståndet av gamla ekar. Är det kallare väderlek är en rask promenad i någon av parkerna att rekommendera, med kaffe och fika på någon av stadens kaféer efteråt.